Nieuws uit Mozambique

Corrie Ockhuysen – September 2015

Heleninha in AsdQueridos amigos e família,

Heleninha  and  I are back again in Mozambique,  after a great time in Holland and in Switzerland. After these holidays, I have been in Pemba for a week for the Global Team Meetings from Iris Ministries.  Besides having a time of rest, meeting with lots of people, and being in nature, was it also good to hear God speaking about growth and “rapid”. And indeed we see suddenly things happen: Lees verder

Corrie Ockhuysen – September 2015

Heleninha in AsdQueridos amigos e família,

Heleninha en ik zijn weer terug in Mozambique, na een ontzettend leuke tijd in Nederland en Zwitserland.   Daarna ben ik nog een week in Pemba geweest, voor de Global Team Meetings van Iris Ministries. Behalve dat het  vakantie was en gezellig om zoveel mensen weer te zien, en heerlijk was om in de natuur te zijn, heeft God ook  gesproken. Hij sprak over groei en stroomversnelling. En het leuke is, dat er inderdaad ook ineens van alles  gebeurt: Lees verder

Reis naar Nederland

DSC_0302Queridos amigos e familia

Nog 8 dagen voordat we het vliegtuig instappen.   We hebben er heel veel zin in en hopen veel van jullie te zien, en ook van de natuur te genieten, nederlands eten, enz.We komen aan op 25 juli om 5.40 ’s ochtends…. (vlucht KQ 1566) Vanwege het tijdstip verwacht ik geen honderden mensen op Schiphol, maar gelukkig heeft Noortje zich opgeofferd om ons op te halen.
Lees verder

Corrie Ockhuysen – May 2015

Queridos  amigos  e família,

In Ezekiel 47 is written about the River from the Temple, living water which makes everything healthy, andabout swarms of living creatures that live wherever the river flows. … There are trees along the river. Their leaves will not wither  nor will their fruit fail Their fruit will serve for food and their leaves for healing. This is what we want more than anything else. My wish is that that river at our place will be fuller and fuller, and that the children will swim in it.

It is May now. I can wear jeans and tennis shoes with socks. And that feels so good. The heat is over and I walk really twice as fast. We have a few new children: Tatiana, 6 years, HIV +. She has a mother, but she is young and very confused. We also have Tino, 6 years old as well. His mother has not died long ago, and I have some idea about who the father is, but  I better keep that for myself :).

Lees verder

Corrie Ockhuysen – April 2015

Queridos amigos e família,

In Ezechiel 47 wordt geschreven over de tempelbeek, levend water dat alles gezond maakt, en alle levende wezens die er wemelen zullen leven… en de bomen langs de beek zullen elke maand vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt; hun vruchten zullen tot spijze zijn enhun loof tot geneesmiddel. Dat willen we liever dan wat dan ook. Mijn wens is dat die beek bij ons voller en voller wordt, en dat de kinderen erin zwemmen zullen.

Het is inmiddels weer april. Ik kan weer een spijkerbroek en gympen met sokken aan. En dat voelt zo goed. De hitte is voorbij en ik loop echt twee keer zo snel. We hebben weer een paar nieuwe kinderen. Tatiana, 6 jaar, HIV+. Ze heeft een moeder, maar die is erg verward. Ook hebben we Tino, erbij gekregen, ook 6 jaar. Zijn moeder is niet lang geleden overleden, en wie de vader is, daar heb ik zo mijn ideeen over, maar dat hou ik nog even voor mezelf ☺.

Lees verder

Short news Corrie Ockhuysen

Stefania has been operated because of her “o” legs, hopefully they are now “I” legs

Queridos amigos en família,

Like I had promised before, more often some news:

”The mountains and hills may crumble, but my love for you will never end; I will keep forever my promise of peace.”

I read this verse from Isaiah 54. It is an encouragement, especially in times like these, when there is so much going on in our ministry. But the children are doing fine, they are all healthy. Stefania is happy as always, even now that she cannot walk, she moves around using her hands, and she is fast! Beto and Sarifa, the new brother and sister seem to be ok, and glad being with us. Beto started with Anti Retrovirals last week. Sarifa was tested two times for HIV, because of the sexual abuse. Both tests were negative, PtL. After a few months they’ll do one moretest . Sarifa studies in the Christian school and is proud of her uniform and schoolbag. The older boys give us troubles, since they don’t like school, and they miss out  a lot. We pray and talk with them, and hope that it will get better. Nelia came back to live with us. Mama Helena couldn’t handle the situation anymore. She is pregnant and will have her baby soon. We still don’t know if the father of the baby is willing to marry her. At the moment she is not in leadership of the church.

Lees verder

Kort nieuws Corrie Ockhuysen

Stefania is geopereerd aan o benen, hopelijk worden het nu I benen…

Queridos amigos en família, zoals beloofd  wat vaker een nieuwsflits over ons werk.

“Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Here”

Dit las ik vanochtend in Jesaja 54, een bemoediging in roerige tijden als deze.  Er gebeurt weer van alles en nog wat. Met de kinderen gaat het gelukkig goed, ze zijn allemaal gezond, en Stefania is happy als altijd, ook al zit ze met twee benen in het gips. Met het broertje en zusje, waar ik de vorige keer over schreef, gaat het ook heel goed. Beto is net met Aidsremmers begonen.  Sarifa’s  tweede Aidstest was gelukkig weer negatief, nu volgt er nog één. (dit vanwege het sexuele misbruik)

Lees verder

Corrie Ockhuysen – May 2013

Queridos amigos,

Promise:

“…and I will make them dwell in safety. And they shall be my people, and I will be their God. I will give them one heart and one way, that they may fear Me forever, for their own good and the good of their children after them. I will make with them an everlasting covenant, that I will not turn away from doing good to them. And I will put the fear of Me in their hearts, that they may not turn from Me. I will rejoice in doing them good,  and I will plant them in this land in faithfulness with all my heart and all my soul.” (Jer.32: 38-41)

Dream:
A dream that I have had for a long time is becoming a reality. Our children have begun to reach out to others with prayer, dancing, singing, and sharing food. We did it all in Jonasse, where we have a small church with lots of children that are less privileged than ours. Our kids did a good job under the supervision of Amina, who also did a very good job. And since Heleninha was leading the worship and did a drama, my “motherheart” rejoiced even more. Amina has been in Holland with us and in the Lighthouse ministry. She has come back with fire and a love for the children. She is ministering more and more to our children and in outreaches.

We have started Sunday school in Jonasse, and hopefully will start a new church in Stevel, near Boane.

Lees verder

Corrie Ockhuysen – april 2013

Queridos amigos,

Belofte:

“…. en hen veilig doen wonen; zij zullen Mij tot een volk zijn en Ik zal hun tot een God zijn; Ik zal hun één hart en één weg geven, zodat zij Mij vrezen al de dagen, hun en hun kinderen na hen ten goede; Ja, Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij niet van achter hen afwenden zal en dat Ik hun wèl zal doen, en mijn vrees zal Ik in hun hart leggen, zodat zij niet van Mij afwijken; Ik zal Mij over hen verblijden en hun weldoen en Ik zal hen voorgoed in dit land planten met heel mijn hart en heel mijn ziel”    (Jeremia 33: 38 – 41)

Droom:
Een droom is in vervulling aan het gaan. Onze kinderen die gaan uitreiken naar anderen, in gebed, met dans, of voedsel uitdelen. We deden dit allemaal in Jonasse, bij ons kleine kerkje daar, waar de kinderen niet zo bevoordeeld zijn als bij ons in het centrum.  En onze kinderen deden een goeie job onder leiding van Amina. Het deed mijn “moederhart” natuurlijk goed dat Heleninha het zingen leidde en een drama deed. Amina weet de kinderen in beweging te krijgen, en is, temeer na haar tijd in Nederland bij Lighthouse, een zegen voor onze kids. Vanmorgen waren we weer in Jonasse voor zondagsschool, want de kerk daar telt meer kinderen dan volwassenen.  We willen een nieuwe kerk starten in Stevel, een gebied iets buiten Boane, een uur van hier.

Lees verder

Corrie Ockhuysen, september 2012

Queridos amigos,

From Ngwenya lodge in Komatipoort (South Africa) these pictures. The South African church here in Matola offered me a few beautiful and restful days in this park. From my garden I saw hundreds of birds and this huge lizard, at least 1,5 meters long. With my binoculars I could see the elephants and buffalo’s from Kruger wild park. To the church:  Baie dankie (=thank you so much)

Lees verder