Nieuws uit Europa

Het nieuwe kerken: herevangelisatie van Europa

Eenvoudige, flexibele en veelkleurige geloofsgemeenschappen hebben de toekomst. Daarom investeren wij in de training en coaching van jonge kerkplanters, en ontwikkelen we innovatieve missionaire projecten met impact.

DE UITDAGING:

Ooit was Europa een christelijk continent, maar tegenwoordig is het een van de meest uitdagende en lastige zendingsvelden ter wereld. Veel gevestigde kerken vergrijzen en lopen langzaam leeg. Steeds vaker klinkt de vraag: kan Europa nog bereikt worden met het evangelie en zo ja, hoe dan?

DE OPLOSSING:

Op steeds meer plaatsen in Europa ontstaan tegen de trend van kerkverlating in nieuwe geloofsgemeenschappen, veelal gestart door een nieuwe generatie pioniers. Zij volgen Jezus, delen hun leven met elkaar, helpen mensen die in de problemen zitten, en delen het evangelie in sociale groepen en gebieden die door de gevestigde kerken niet meer worden bereikt. Zij vormen simple churches, emerging churches, internet communities en neomonastieke gemeenschappen.¹ Deze groepen laten een gemiddelde jaarlijkse groei van 20% zien en bereiken bovengemiddeld effectief mensen met een buitenkerkelijke achtergrond.²

Lees verder