Corrie Ockhuysen – Nieuwsbrief November 2017

Queridos  amigos  e família,

Ons team is uitgebreid. SInds zondag is Richard (Ricardo) erbij gekomen. Hij komt uit Tanzania, en lijkt zich al aardig thuis te voelen. Hij is een talenwonder dus zal binnenkort wel beter Portugees en Shangana spreken dan ik. Hij kwam hier met de bus (4 dagen en nachten) en heeft  wonderlijke dingen op z’n reis meegemaakt. Zijn laptop en paspoort werden in Malawi gestolen, maar op een bijzondere manier kreeg hij binnen een dag een nieuw paspoort, dit maal als “Malawinees”. Hij heeft als kind in Malawi gewoond.

Het lijkt erop of met Richard er ook een beetje nieuwe richting ingeslagen gaat worden.

Vorige maand waren Arie Kruizinga en een collega van “Stop Poverty” hier op bezoek. Ze willen ons graag helpen in de richting van zelfredzaamheid. Door middel van training en het scheppen van banen, kunnen we onze jongeren van 18 jaar en ouder helpen, en tegelijkertijd inkomsten werven voor ons kindercentrum. Het zal allemaal niet van vandaag op morgen gerealiseerd gaan worden, maar ik vond het wel heel speciaal dat Arie en Richard, zonder het van elkaar te weten, met precies dezelfde visie kwamen. Bovendien komt deze nadruk op zelfredzaamheid ook meer en meer bij Iris Ministries binnen. Ik zelf zal geen zakenvrouw worden, en ons centrum zal ook zeker in geloof blijven bestaan dmv giften en donaties, maar inkomsten via  het stenen project, (dat we al hebben,) bakkerij, naaicentrum, ed. zijn natuurlijk wel erg welkom. Micro-financiering is een andere manier om bijv. mensen van onze kerk in groepjes leningen te geven, waardoor ze een klein bedrijfje kunnen beginnen, zoals verkopen van zelfgemaakte kleding. Wie weet wordt dan de rij van mensen die om hulp komen  vragen zondags na de kerk ook langzamerhand kleiner. Dan blijven de echt zwakkere mensen, bijv. door Aids,  en alleenstaande moeders met baby’s over om geholpen te worden met voedsel etc.

In 2017 hebben we ook veel nieuwe kinderen gekregen, grote jongens en kleine meisjes (zie foto) Het is heerlijk om te zien hoe ze allemaal opbloeien, emotioneel tot leven komen en fysiek sterker worden. De grootste uitdaging blijft Ivo, omdat hij medicijnen krijgt voor Aids en voor epilepsie. Die medicijnen moeten goed op elkaar afgestemd worden. Hij heeft veel in het ziekenhuis gelegen, maar hij hij heeft ook goede dagen, zoals bijv. vandaag.

Financieën: Stichting Support, olv Henk Vink heeft jarenlang onze giften doorgestuurd. Daar zijn we hem en de st. erkentelijk voor. Vanaf 1 jan. 2018 bestaat deze stichting echter niet meer. Alle giften, belasting aftrekbaar, gaan nu via mijn kerkelijke gemeente “God’s Embassy” in Amsterdam. Rek.nr:  NL32 INGB 0004978745 m.m.v.  De projecten van kinderhuis Mozambique, en als het om een persoonlijke gift gaat, schrijf dat er dan ook bij, liefst zonder mijn naam te noemen, vanwege belasting technische overwegingen.

De kosten in Mozambique blijven schrikwekkend omhoog gaan. De prijzen stijgen de pan uit. Dus we zijn heel blij met elke financiele ondersteuning. Het is ook mogelijk om een kind of medewerker te sponsoren. Bijv. de nieuwe kleine meisjes hebben nog geen sponsor familie in Nederland.

Morgen, 21 november, wordt Heleninha, mijn dochter, 18 jaar! Een mijlpaal en een groot getuigenis van Gods trouw en genezende hand op haar leven.

Gebedspunten en nieuwtjes:

  • Dat de plannen voor het trainingscentrum werkelijkheid zullen worden.
  • Gods leiding voor Heleninha’s toekomst, en onze jongeren 18+
  • Gezondheid voor onze kinderen en een honger naar meer van Gods Geest.
  • financien, in het algemeen en voor de “dure”  decembermaand
  • Kerstfeest met de families vd kinderen en Kerstfeest met de kinderen van onze buurt en gemeentes.
  • Katy’s bruiloft in Zuid Afrika, hier en in Amerika!
  • onze vakantie in Nederland, waarschijnlijk half januari tot half maart 2018

Opnieuw hartelijk dank voor elke vorm van betrokkenheid bij ons werk!

Corrie  en  Heleninha