Gulugufe, december 2016

Tevreden en bemoedigd kijken we terug op onze info avonden. Ons plan is om in januari onze tickets te gaan boeken, al is hierin wel belangrijk dat we een stabiele situatie hebben voor ons gezin, wat inhoudt dat we genoeg maandelijkse financiële support hebben. In deze korte nieuwsbrief vindt u een terugblik op onze info-avonden en een oproep tot financiële ondersteuning.

Info avonden
De afgelopen periode hebben we 3 info-avonden gehouden. We zijn blij dat we naast onze beweegredenen, passie en bewogenheid voor Malawi, ook onze plannen voor Malawi, hebben kunnen delen.  Spannend vonden we het soms wel, maar de vele leuke en betrokken reacties van mensen hebben ons bemoedigd. Hoewel we er enthousiast naar uitzien is de stap naar Malawi toch ook een grote stap in geloof. Alles wat komt kijken bij zo’n stap maakt dat het soms best pittig is en twijfel om de hoek komt kijken. Maar we willen ons vertrouwen op God stellen en niet op onszelf. Hij leidt ons, en zo willen we alles in Zijn hand leggen, dus ook onze twijfels. Het besef dat mensen meeleven en meedenken is dan ook erg bemoedigend en ondersteunend.  We merken dat we dit nodig hebben. Ook tijdens de info-avonden kregen we weer verfrissende ideeën en daar zijn we heel dankbaar voor. We gaan er mee aan de slag en zullen de ideëen en tips de komende weken weer verder uitwerken.

Financiële ondersteuning
We zijn dankbaar dat afgelopen maand weer een aantal mensen hebben toegezegd ons financieel te willen gaan ondersteunen. Om uiteindelijk de knoop door te hakken en onze tickets te boeken hebben we ons ten doel gesteld de maandelijkse inkomsten voor minimaal 75% gedekt te hebben. Genoeg inkomsten is ook belangrijk om goede lonen te kunnen betalen aan de werknemers, want zonder deze mensen zal het een niet mogelijk zijn alles van de grond te krijgen. Net zoals het belangrijk is mensen in gebed en advies om ons heen te hebben is het belangrijk mensen te hebben die financieel achter ons staan. Op dit moment hebben we nog 490 euro per maand nodig om te kunnen voorzien in ons levensonderhoud, scholing van de kinderen, verzekeringen, lonen en vaste lasten. Daarom willen we u vragen om te bidden en na te denken of u ons financieel wilt ondersteunen. Als u dit wilt dan willen we u vragen dit binnenkort kenbaar te maken door een email te sturen aan esther@paulandesther.com of paul@paulandesther.com.

Tenslotte
Wanneer we onze tickets kunnen boeken, zullen we als gezin de komende maanden bezig gaan  met afrondende taken en voorbereidingen op ons vertrek naar Malawi. We willen u hartelijk danken voor  uw betrokkenheid en steun in de stap die we gaan maken! Tevens willen we een ieder fijne en gezegende dagen toewensen!

Mulungu akudalitseni! (God zegent u!)

Paul, Esther, Ezra, Anna & Jona