Bouwen aan mensen, nieuwsbrief 3

Hierden, november 2015

Beste vrienden, familie & bekenden,
In april ‘15 hebben wij jullie een tweede brief gestuurd met onze plannen wat betreft ‘Bouwen aan mensen’. We willen jullie met deze derde brief op de hoogte brengen van de stand van zaken tot nu toe en de plannen voor de toekomst.

Tijdelijke opvang

Op 9 juni is Hamdi bij ons gekomen voor een periode van 3 maanden. Hamdi is een Somalische tienermoeder van 18 jaar en heeft een gehandicapte baby, Nashad. Hun komst is erg snel gegaan. Kwintes zocht met spoed woonruimte voor hen en wij hebben daarom in recordtijd het kantoor van Aart verplaatst en in die ruimte een kamer gecreëerd voor deze opvang.

Hamdi is als 15 jarig meisje uit Somalië gevlucht. In Mogadishu gaat de terreur beweging Al Shabaab tekeer, waar volgens Hamdi ook haar gezin slachtoffer van is geworden. In de 3 jaar dat Hamdi in Nederland is heeft ze de Nederlandse taal geleerd en is ze een opleiding begonnen. Ook is ze zwanger geraakt van een Somalische jongen, die het kind erkent. Deze jongen kwam ook regelmatig bij ons langs.

We hebben met Hamdi en Nashad 3 mooie maanden mogen beleven; gezamenlijke maaltijden, wandelingen, spelletjes, watergevechten, meelopen/kijken bij consultatiebureau, ziekenhuis, fysiotherapie etc.

We hebben Hamdi mogen zien opbloeien en Nashad tot rust zien komen in de veilige, rustige omgeving. De maatschappelijk werkster van het ziekenhuis die hier langskwam kende Hamdi na enkele weken niet meer terug: van teruggetrokken en verdrietig was ze veranderd naar open en blij.

Helaas zijn Hamdi en Nashad per september weer naar Amersfoort verhuisd, dit i.v.m. haar opleiding en de opvang van Nashad in een medisch kinderdagverblijf. We missen hen en zij ons, maar we houden elkaar in het oog en in het hart, en we zijn dankbaar voor de maanden die geweest zijn.

En nu is het wachten op de volgende gaste. Mogelijk een tienermoeder, mogelijk een vluchtelinge, we weten dit nog niet precies.

Plannen

We zijn verdere stappen aan het zetten om een samenwerking aan te gaan met de christelijke stichting Choice 4 life. Deze stichting richt zich expliciet op de opvang van tienermoeders in Nederland en kan voor ons een verbinding vormen tussen verwijzende instanties en ons.

De verbouwplannen krijgen steeds meer vorm: er staat een keukentje klaar om geïnstalleerd te worden, en ook de verlenging van het dak komt stapje voor stapje dichterbij. Hiermee wordt onze opvangplek uitgebreid en beter ingericht.

We willen in het voorjaar van 2016 een informatiemiddag organiseren voor alle belangstellenden. Meer info volgt.

page-2-image-1

Stef, een jongen met een gezinsachtergrond van huiselijk geweld, heeft in therapie enorm veel kunnen verwerken en is gaandeweg tot rust gekomen. Ook hier heeft de therapie – omringd door gebed – zijn vruchten af mogen werpen. Hij komt nu met grotere tussenpozen. Ook dit kind is geholpen door de financiële ondersteuning van Bouwen aan Mensen.

In verband met de vertrouwelijkheid van de begeleiding kan slechts op hoofdlijnen worden weergegeven wat de effecten zijn geweest. De naam is fictief, de foto algemeen.

Er zijn financiële middelen nodig om dit werk mogelijk te maken. Wij hebben ons plan ondergebracht bij stichting Support Trust (ANBI), waardoor giften aftrekbaar zijn. Deze christelijke stichting heeft tot doel om praktische initiatieven tot hulpverlening mede mogelijk te maken. Zie www.supporttrust.nl, en onze vermelding onder de naam “ Bouwen aan mensen.”

We willen je vragen om biddend te overwegen of je met een maandelijks bedrag dit doel wilt ondersteunen. Met bijvoorbeeld een bedrag van € 10,- of € 20,- of € 50,- per maand komen we samen een heel eind. De giften lopen via stichting Support Trust en blijven anoniem. Ook is het mogelijk om een éénmalige gift te doen voor bijvoorbeeld de verbouwing. Geef dit dan alsjeblieft specifiek aan.

We willen je op de hoogte houden door twee of drie keer per jaar een nieuwsbrief te sturen. Voor vragen of meer informatie, bel ons gerust: Telefoon 0341-427632

De volgende mensen bevelen dit initiatief van harte aan:

  • Duco en Karin Zuiddam, Harderwijk
  • Gert en Willie Huisman, Harderwijk
  • Simon en Yvonne Olivier, Ermelo
  • Meino en Ellen Terwel, Ermelo
  • Wietse de Groot, Jongerenwerker SGJ
  • Robert en Doreen Spier, Leeuwarden