Nieuw project: Bouwen aan mensen

Sinds ruime tijd hebben Aart en Annelies van der Snoek het verlangen en zijn ze bezig om – vanuit hun relatie met God – mensen te helpen die tijdelijke ondersteuning nodig hebben. Jezus zelf is hierin voor hen het grote voorbeeld: Hij versterkte het zwakke en gaf bemoediging aan diegene die het diepst in de put zaten.

Zeker in deze tijd ervaren ze een steeds groter wordende groep van mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, en zien ze de kansen om dit verder uit te bouwen.

Meer lezen →