Het nieuwe kerken: herevangelisatie van Europa

Eenvoudige, flexibele en veelkleurige geloofsgemeenschappen hebben de toekomst. Daarom investeren wij in de training en coaching van jonge kerkplanters, en ontwikkelen we innovatieve missionaire projecten met impact.

DE UITDAGING:

Ooit was Europa een christelijk continent, maar tegenwoordig is het een van de meest uitdagende en lastige zendingsvelden ter wereld. Veel gevestigde kerken vergrijzen en lopen langzaam leeg. Steeds vaker klinkt de vraag: kan Europa nog bereikt worden met het evangelie en zo ja, hoe dan?

DE OPLOSSING:

Op steeds meer plaatsen in Europa ontstaan tegen de trend van kerkverlating in nieuwe geloofsgemeenschappen, veelal gestart door een nieuwe generatie pioniers. Zij volgen Jezus, delen hun leven met elkaar, helpen mensen die in de problemen zitten, en delen het evangelie in sociale groepen en gebieden die door de gevestigde kerken niet meer worden bereikt. Zij vormen simple churches, emerging churches, internet communities en neomonastieke gemeenschappen.¹ Deze groepen laten een gemiddelde jaarlijkse groei van 20% zien en bereiken bovengemiddeld effectief mensen met een buitenkerkelijke achtergrond.²

DE CONCRETE BEHOEFTE:

De grootste behoefte van deze twintigers en dertigers is bemoediging, training en coaching. Dit helpt hen om een gezonde basis te leggen voor duurzame geloofsgemeenschappen die zich ook in de toekomst kunnen blijven vermenigvuldigen.

DE INVESTERING:

Om deze ondersteuning te kunnen bieden en in 12 landen in Europa trainingen uit te rollen, hebben we supporters nodig. Met een gift van € 200 helpt u ons om een jonge kerkplanter toe te rusten die in zijn/haar eigen omgeving verschil maakt en nieuwe mensen met Jezus in contact brengt. Voor € 800 kunnen we vier mensen trainen en een nieuwe geloofsgemeenschap ondersteunen. In 2014 willen we in totaal 250 jonge kerkplanters van training en coaching voorzien.

DE VRUCHT:

De ervaring binnen ons netwerk heeft geleerd dat deze investering leidt tot 65 nieuwe geloofsgemeenschappen en 500 mensen die Jezus leren kennen en gaan volgen.³

Enkele getuigenissen van de afgelopen jaren:

“Elke maand reis ik naar één van de 12 regio’s van het Verenigd Koninkrijk om ‘mensen van vrede’ te vinden en nieuwe geloofsgemeenschappen te starten. Ik ben enorm bemoedigd door wat God doet. Een vrouw die we ontmoetten kwam tot geloof; ze wilde meteen haar leven veranderen. We organiseerden een doopfeest bij haar thuis waarvoor ze al haar familie en vrienden uitnodigde. Ze is gedoopt in een opblaasbaar zwembad in haar achtertuin. Een nicht van haar was zo geraakt door haar ommekeer dat ook zij zich die dag liet dopen.” (Peter Farmer, trainer/coach in het Verenigd Koninkrijk)

“Onder Bulgaarse immigranten in Rotterdam hebben we drie nieuwe huisgemeenten kunnen starten.” (Steve Hill, trainer/coach in Nederland en Centraal-Azië)

“We hebben nu een team met 12 mensen. Elke twee maanden komen we bij elkaar om te bidden, de Bijbel te lezen, persoonlijke ervaringen te delen en plannen te maken om nieuwe kerken te planten. Tot nu toe hebben we op 20 plaatsen in Noorwegen ‘simple church’ netwerken kunnen beginnen. Die netwerken bestaan uit meerdere groepen. Ze helpen en bemoedigen elkaar om nieuwe groepen te starten.” (Erling Thu, trainer/coach in Noorwegen en India)

“Twee van onze teamleden bezochten een restaurant in Turijn. Ze leerden de eigenaar en zijn gezin kennen. Deze mensen voelden zich geestelijk leeg en waren erg ontevreden met hun leven. Onze teamleden legden het evangelie uit en vertelden hen hoe een herstelde relatie met God diepe vrede kan brengen. Hun reactie was overweldigend. De hele familie is tot geloof gekomen. Hun restaurant is nu een ontmoetingsplek waar ze bijbelstudies houden en mensen ontvangen die meer over Jezus willen weten.” (Graziano Crepaldi, trainer/coach in Zwitserland, Italië, Frankrijk en de Balkan)

“We hadden vijf mensen in onze eerste training, ook enkele niet-christenen. Ze zijn alle vijf een ‘simple church’ begonnen in hun eigen huis. Ik reis nu naar andere plaatsen om ook daar mensen te trainen.” (Tanya uit Stavropol, Rusland, volgde twee jaar geleden zelf een ‘simple church’ training en coacht nu anderen in haar regio)

DE PARTNERS:

Dit project wordt aangestuurd door Simple Church Europe. Simple Church Europe is een netwerk dat kerkplanters in 45 landen met elkaar verbindt en trainingen verzorgt.

Wilt u dit project ondersteunen? Maak dan uw donatie over naar: Stichting Support Trust, banknummer NL82ABNA 0597377367 onder vermelding van: Simple Church Europe. Wilt u op de hoogte blijven? Dan kan via e-mail en sociale media. U kunt zich hiervoor aanmelden op http://www.simplechurch.eu.

 

¹ Deze beweging wordt goed geïllustreerd in een video over de kerk als basisbeweging, ook online http://vimeo.com/78977114. Een van onze trainers vertelt in deze video over zijn aanpak.

² Simple Church in Europe Status Report 2010.

³ Gebaseerd op het voornoemde Status Report en de ervaring van onze trainers. In de praktijk is deze aanpak erg effectief gebleken.