Hanneke van Driel – Mongolië update maart 2013

Goed nieuws uit Henti!

Oogi en Caecilie zijn begin dit jaar een voor een paar dagen naar de Westelijke provincie Bayan Olgie gereisd. In Bayan Olgie wonen voornalmelijk Kazakken, die van huis uit moslim zijn. Door het werk van onze vrienden Hans-Peter en Anita Reiff, zijn verschillende mensen tot geloof in Jezus gekomen. Oogi en Caecilie gingen er heen om deze mensen een weekend te onderwijzen over bekering, bevrijding en innerlijke genezing. Het was een fantastische tijd waarbij mensen zo geraakt werden door Gods liefde dat de bijeenkomst uitmonde in een spontane dans-party. Het is geweldig om te zien wat God doet in alle uithoeken van het land en ook bemoedigend dat onze teamleden in Henti niet alleen doorgaan met hun eigen werk maar ook in staat zijn anderen te helpen. God is trouw!

Open deuren in de provincie

In het kader van een rrn nationale actie tegen alcoholmisbruik, kwamen de burgemeester, gouveneur en andere leidinggevenden bij elkaar. Oogi werd uitgenodigd zijn getuigenis te geven en dit werd zeer positief ontvangen! Zij vroegen of een van onze mannen ook getuigenis kan geven op een groot festival dat in voorbereiding is.

Hulpprojecten: Dekens, kinderkleding en brandstof werden aan arme families uitgedeeld.

Onze tieners

In februari hield het team een speciaal weekend met de jeugd. Er werd veel gespeeld en gelachen maar ook veel gepraat, gebeden en gehuild. Caecilie: We zijn inmiddels gewend aan heftige verhalen maar dit weekend trof het me opnieuw dat de meeste tieners uit heel moeilijke gezinsituaties komen en het thuis vaak zwaar hebben”. Wat een zegen dat het team juist deze tieners kan helpen en ondersteunen!

DANK voor jullie betrokkenheid en ook voor de giften die de afgelopen maanden werden overgemaakt. Het team is daar heel blij mee.

Hartelijke groet,

Hanneke