Hanneke van Dam, juni 2012

Dit is waarschijnlijk de laatste nieuwsbrief die ik vanuit mijn huiskamer in Henti schrijf.

Worship from Henti!!
Zeven jaar geleden, kort na mijn aankomst in Henti, kreeg ik dit beeld voor ogen: een cd- hoesje waarop stond: Worship from Henti. We hadden nog geen team, niemand kon instrumenten bespelen. Maar er was een passie voor aanbidding en aanleg voor muziek. In de loop der tijd ontstond een band die als doel heeft God te aanbidden en anderen in aanbidding te leiden. De muziek is eenvoudig maar speciaal, een expressie van wat God in ons hart en in het Mongoolse volk heeft gelegd. Deze maand zijn we bezig met de opname van een aanbiddings-CD. Het is een hele klus maar ik ben blij met deze gelegenheid. Het is alsof God me de kans geeft om, voor mijn vertrek uit Mongolie, een kadootje voor hem in te pakken, een Dank-U-wel na ruim 12 jaar met Hem in dit bijzondere land.We bidden dat een CD ontstaat die harten raakt en mensen bewust maakt van Gods aanwezigheid en liefde.

Goed nieuws uit Bayan Adrak
Degenen die de DVD hebben gezien en/of ons al langer volgen weten dat de ontwikkelingen in het dorp Bayan Adrak heel wat ups and downs kende. Mensen kwamen tot geloof en vormden een kleine huisgemeente, die echter uit elkaar viel bij gebrek aan leiderschap. Ik heb hier heel wat tranen over gelaten. Deze maand kreeg ik bemoedigend nieuws: een ouder echtpaar, dat zich bekeerde en vervolgens een tijd bij ons in de gemeente kwam, is weer in Bayan Adrak en leidt nu de kleine gemeente die daar is ontstaan. 18 volwassenen en 6 jongeren komen regelmatig bij elkaar en meer dorpsbewoners hebben interesse!

Toekomst plannen:
Deze week heb ik een enkele reis Ulan Bator-Londen geboekt voor 6 augustus. Een dag voor mijn verjaardag vertrek ik uit Mongolie om mijn nieuwe levensjaar in Engeland te beginnen. De gastvrije vrienden van Hugo bieden me onderdak tot de bruiloft.

We trouwen op 27 augustus in Slindon, een klein dorp in de buurt van Yapton.

Op 29 september willen we een receptie in Nederland houden, de uitnodigingen volgen nog.

De eerste tijd in Engeland wil ik het rustig aandoen. Hoewel ik me erop verheug met Hugo getrouwd te zijn, realiseer ik me ook dat het een behoorlijke omschakeling is. Ik wil hier de tijd voor nemen, mijn draai vinden in Engeland en in het kleine gezin en wachten op duidelijke aanwijzingen van God voor ik me in iets nieuws stort. De afgelopen jaren zijn in tensief geweest en ik wil vanuit de rust aan het nieuwe beginnen. Helemaal niets doen is cehter geen optie 🙂 ) Ik ga de keuken en slaapkamer schilderen en opknappen. Voor mij is zo’n klus echt ontspanning en het helpt me ook om het huis sneller als mijn thuis te ervaren.

Onze visie: Hugo en ik zijn ervan overtuigd dat God ons niet alleen voor ons persoonlijk geluk bij elkaar heeft gebracht maar dat we een gezamelijke opdracht hebben op het gebied van evangelisatie, toerusting en zending. Hugo is betrokken bij projecten in Nepal, die hij regelmatig bezoekt. Hij is gevraagd in november een seminar te houden voor Nepalese leiders en ik zou graag meegaan. We hebben dit echter uitgesteld tot volgend jaar. Ook in Zuid Afrika is een nieuw project dat aandacht nodig heeft. En natuurlijk houden we contact met de mensen in Mongolie en willen we het werk blijven volgen en ondersteunen. Ik heb al een paar spreekbeurten in Nederland aangenomen en zou ook graag iets doen met aanbidding, en toerusting…. Het ziet er dus naar uit dat er veel reizen in het verschiet liggen.

Ondersteuning:
Vanaf mijn vertrek uit Nederland hebben veel mensen mij en het werk in Mongolie financieel ondersteund. Ik heb nooit gebrek gehad en hier veel projecten kunnen doen, dat is een enorme zegen. Niet alleen ik maar ook veel anderen werden bemoedigd door jullie giften.

Hoe gaat het verder na mijn verhuizing?
Het werk in Henti
gaat door onder leiding van een ervaren en betrouwbaar team: Caecilie, Ogi en Urna, Dopu en Tsenge en Tuya. Ondanks de werkprojecten blijven giften nodig. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat het team vooral mensen dient, die niets kunnen geven (gevangenen, kinderen etc.) Verdere ondersteuning van het werk in Henti is dus van harte welkom! Giften kunnen ook in de toekomst overgemaakt worden naar St. Support Trust (o.v.v. HELP-Henti) . Ik zorg dat het geld wordt doorgestuurd en dat nieuwsbrieven blijven komen.

Hugo en ik willen ons samen inzetten voor training en zending. De kleine gemeente in Yapton betaalt Hugo een inkomen waarmee de basiskosten (wonen, eten, benzine) kunnen worden gedekt. Voor onze toekomstige zendingsreizen en -projecten hebben we aanvullende inkomsten nodig. Mocht iemand het op het hart hebben onze toekomstige zendingsreizen en –projecten te ondersteunen dan zijn we daar blij mee. Nadere info op aanvraag 🙂

Degenen die ervoor kieze de financiele steun te beeindigen of over te hevelen naar een ander project wil ik zeggen: Heel heel erg bedankt voor alles wat jullie in de afgelopen jaren voor mij en voor de mensen hier hebben gedaan. Dat jullie veelvoudige terug mogen ontvangen!!

Mocht u al weten wat u van plan bent, wilt u dat dan in een mail melden? Dat is voor ons handig i.v.m. de planning. Bedankt!

Het is bedtijd. Ik zou nog veel verhalen kunnen schrijven maar de brief moet verstuurd. We blijven in contact.
Ik wens jullie een heerlijke zomer, goede vakantie Gods voelbare aanwezigheid bij alles,

Hartelijke groet,

Hanneke