Nieuwsbrief Corrie Ockhuysen


Queridos amigos e família,

Mensen in Afrika houden van  verhalen vertellen. Het volgende verhaal vertelde Pastor Genito aan onze oudere boys om Lucas 9:23 uit te leggen: (“Hij zeide tot  allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden”. )

Het verhaal gaat als volgt: er waren twee zonen, die van hun vader een kruis moesten dragen en dit kruis moesten brengen naar een plaats nogal ver van huis, een dagreis ver. De oudste jongen die het grootst was, droeg de lange (verticale) plank van het kruis, en de jongere zoon de kortere (horizontale) plank. Het was een lange reis, en de jongste zoon liep voorop. De oudste echter werd al vermoeider en bleef wat achter. Op een zeker moment kwamen ze langs een houtzager. De jongste broer liep snel door, maar de oudste kwam in de verleiding en vroeg de houtzager om zijn plank in tweeën te zagen, en liep verder met de  helft van zijn plank. Omdat nu zijn last lichter was, liep hij sneller en hij was opgewekt. Later op de dag kwamen ze bij een rivier, die ze over moesten steken. De jongste zoon gebruikte zijn plank om over de rivier te leggen en kwam veilig aan de overkant, waar hij al snel zijn bestemming bereikte. De oudste jongen echter had een probleem want zijn plank was nu te kort om de rivier te overbruggen. Toen de plank in het water terecht kwam, werd hij meegezogen door de stroming. De oudste broer begon langzaam terug te lopen, maar er kwam een leeuw, en dat was  einde verhaal…

Geheel tegen mijn gewoonte in, wil ik iets schrijven over onze financiën… Per maand krijgen we ongeveer aan “vaste giften” een kwart binnen van wat we uitgeven. Meestal wordt dat aangevuld door een paar grote eenmalige giften, maar de afgelopen maanden houden we opeens een groot tekort. God belooft gelukkig dat “wie de Here zoeken, geen gebrek aan enig goed hebben”. Het zou geweldig zijn als er meer mensen komen die ons werk maandelijks willen ondersteunen, voor 50 of 100 euro of welk bedrag dan ook. 

 

Zefanias en Junior zijn de tweeling die sinds een paar weken bij ons wonen. In veel gevallen hier in Mozambique worden kinderen opgevoed door grootouders, omdat de ouders overleden zijn aan Aids.

 

In dit geval missen er twee generaties, en verbleven deze tweelingen bij de zus van de overgrootmoeder (zie foto). Ouder dan oud, maar jong van geest.
Tenminste toen ze begon te bidden, spatten de vonken er vanaf. Elke ochtend gaat ze nog naar het veld om groenten te verbouwen, maar ondanks dat zijn de kinderen ondervoed, en erg klein voor hun leeftijd (bijna 4).

Zefanias heeft Aids en is al heel erg ziek geweest. Toen hij ontslag had uit het ziekenhuis was hij een maand in een ander centrum, van de organisatie van Moeder Thereza, om bij gevoed te worden. Nu wonen ze beiden hier, en het gaat redelijk goed met ze. Mensen verklaren ons voor gek dat we nog steeds kinderen opnemen, in ons veel te kleine huis, maar wat doe je als kinderen zoals deze tweeling bij je op de stoep staan, of zoals Augusto, die ook bij zijn grootmoeder en haar man woonde, maar niet naar school ging, de Aidsmedicijnen niet goed innam, alleen Shangaan sprak, en bij zijn grootmoeder niet genoeg te eten kreeg. De man van de grootmoeder drinkt veel, en neemt ook geen verantwoordelijkheid voor Augusto. Ondanks dat het huis uitpuilt, beleven we veel plezier aan deze kinderen.

Augusto kreeg waarschijnlijk voor de eerste keer in zijn leven een auto voor zijn verjaardag, en dan nog wel één die aan alle kanten licht gaf, muziek maakte en reed op batterijen. Ik denk dat ik nog nooit een kind zo blij en uitgelaten heb gezien….

Kerk
Met onze kerken (kerkjes) gaat het gelukkig goed. Alle drie hebben ze nu leiders, en al ziet het er wat anders uit dan de gemiddelde evangelische gemeente in Nederland, de Heilige Geest werkt hetzelfde. Regelmatig worden er mensen genezen, gedoopt en er gebeurt van alles. Maar mensen hebben ook veel noden, en materiele hulp is een belangrijk onderdeel. Gelukkig krijgen we ook regelmatig donaties in natura. We hebben nu elk eerste weekend van de maand gebedsnacht en een lunch voor alle drie kerkjes bij elkaar. Het is een heel georganiseer, met transport en koken op houtskool, maar het is de moeite waard. Afgelopen week was het schoolvakantie, en hadden we een feestje voor de kinderen in Jonas, ook met een maaltijd voor de hele gemeente. Onze kinderen gaven een opvoering van hun dansen en verzorgden het programma grotendeels.

 

Voedselhulp voor de oudjes

gebed voor de zieken

voedseldonatie van een kerk voor ons

 

In Januari komt er een team van jongeren uit Amerika, die willen helpen om huisjes van riet te bouwen voor mensen van onze kerken die geen huisvesting hebben. Ook zullen ze een kerkje van riet bouwen in Chinonanquila, waar de mensen nu nog bij elkaar komen onder de boom. We willen graag een terrein kopen in Chinonanquila waar we deze huisjes kunnen bouwen.

Getuigenis: Laatst hadden we bezoek van een groep uit Zuid Afrika, met een mooie volkswagenbus met traylor, volgepakt met spullen. Ze zouden bij ons overnachten en ’s ochtends vroeg weer vertrekken. Op het laatste moment besloten ze om ’s avonds al te vertrekken. We wisten niet waarom, maar diezelfde nacht werden twee huizen overvallen door een gewapende groep van 10 mensen, één huis   achter ons, en één aan de andere kant vlakbij ons….

Gebedspunten:

  • Onze financiële situatie.
  • Meer ruimte voor onze kinderen, uitbreiding van ons werk, Ons huis en ons werk puilt uit aan alle kanten. Het voelt alsof we negen maanden zwanger zijn maar de baby wil nog niet geboren worden. Of, zoals God verschillende keren heeft beloofd via Jesaja 54: “Maak de plaats voor uw tent wijd, en men spanne de kleden uwer woningen uit, wees er niet karig mee, maak uw touwen lang en sla uw pinnen vast. Want naar rechts en links zult gij uitbreiden…. “. 
  • Grond voor huisjes in Chinonanquila, en grond voor een slaapvertrek voor de oudere jongens.
  • Het geestelijke leven van onze kinderen, outreaches, geleid door onze kinderen en tieners.
  • Gezondheid van Hypolito, dat hij een keer aan het gat in zijn wang geopereerd zal kunnen worden.

Grapje van de maand:
Ik probeerde aan Isaura, een van onze nieuwere kinderen iets uit te leggen over gebed. “het is net zoiets als bellen met een mobieltje, maar gelukkig krijg je nooit in gesprek” Isaura: “Oh, dan hebben ze zeker Vodacom, (het betere netwerk)”.

Heel hartelijk bedankt maar weer voor al jullie betrokkenheid, gebeden, mailtjes, giften etc. We hebben het allemaal nodig.

Corrie en Heleninha, team en kids